Ympäristö

Vihreät arvot

Kannamme vastuuta luonnosta ja tulevaisuuden elinympäristöstä. Noudatamme työssämme kestävän kehityksen periaatteita. Suunnittelutyömme keskeisenä tavoitteena on luoda energiataloudellisia, terveellisiä, viihtyisiä ja muutoksiin mukautuvia rakennuksia, jotka kuormittavat luontoa mahdollisimman vähän, niin rakennusvaiheessa, kuin käyttöaikanakin.

Rakennesuunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ja erityisesti valmiin rakennuksen käytönaikaiseen ympäristörasitukseen.  Ympäristön kannalta kestävä lopputulos saavutetaan vain huomioimalla kiinteistöjen ympäristövaikutukset ja energiataloudellisuus koko niiden elinkaaren ajalta.

Juuri rakennesuunnittelija ”näkee” kiinteistöjen seinien sisään. Valittavien rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia arvioitaessa on kokonaisten rakenteiden vertailulla tärkeä rooli. Osaavalla ja ympäristöorientoituneella suunnittelulla voidaan ehkäistä esimerkiksi lämpöä vuotavia rakenneratkaisuja ja kylmäsiltoja.

Käpyoksa

Oman osaamisen jatkuvalla kehittämisellä ja rakennesuunnittelualan syvällisellä tuntemuksella Jennacon pitää yllä alan tuoreinta osaamista – myös ympäristöasioissa.

 

 

Share