Virtuaalinen rakentaminen

 • Suunnittelijat osaavat hahmottaa rakennuksen hyvin pohjapiirroksista ja poikkileikkauskuvista.
 • Rakennuksen käyttäjät ja rakennuttajat eivät ole tottuneet hahmottamaan rakennusta tasokuvista. Näin ei tarvitse tehdä, kun rakennuksesta tehdään kolmiulotteinen tietokonepeli.
 • Virtuaalinen rakentaminen  kehittää menetelmiä, joilla sähköinen rakennussuunnitelma voidaan muuntaa kolmiulotteiseksi tietokonepeliksi.
 • Ohjelmointityökalut tietokonepelien tekemiseksi ovat kehittyneet pitkälle ja mahdollistavat rakennuksen suunnitelman muuntamisen kohtuullisella työmäärällä tietokonepelin ympäristöksi.

3D-ympäristön hyödyntäminen

 • Prosessissa luodaan tekijöiden yhteinen näkemys ja huomioidaan loppukäyttäjän tarpeet.
 • Käyttäjiltä kerätään palaute tilojen käyttökelpoisuudesta antamalla heidän kulkea virtuaalisesti rakennuksessa tai sen konseptissa.
 • Monen suunnittelijan virtuaalinen suunnittelukokous, joka tapahtuu rakennussuunnitelman sisällä.
 • Voidaan ennaltaehkäistä rakennevirheitä ennen kuin ne rakennetaan fyysisesti.

Palautteen hyödyntäminen

 • Rakennussuunnitelmasta saadaan interaktiivinen, ja käyttäjä voi liikkua virtuaalisena hahmona rakennuksen sisällä.
 • Rakennuksen pintaa tai rakennuksessa olevaa rakennusosaa voidaan osoittaa ja kirjoittaa paikkaan liittyvä vapaamuotoinen teksti.
 • Palaute (esim. 100 kommentoijalta) voidaan kommentointijakson jälkeen kerätä tilastotietoja varten.
 • Pelimaailmaan jätettyä palautetta voidaan lukea ja hallita perinteisellä verkkoselaimella.
Share