Virtuaalinen rakentaminen

  • Suunnittelijat osaavat hahmottaa rakennuksen hyvin pohjapiirroksista ja poikkileikkauskuvista.
  • Rakennuksen käyttäjät ja rakennuttajat eivät ole tottuneet hahmottamaan rakennusta tasokuvista. Näin ei tarvitse tehdä, kun rakennuksesta tehdään kolmiulotteinen tietokonepeli.
  • Virtuaalinen rakentaminen  kehittää menetelmiä, joilla sähköinen rakennussuunnitelma voidaan muuntaa kolmiulotteiseksi tietokonepeliksi.
  • Ohjelmointityökalut tietokonepelien tekemiseksi ovat kehittyneet pitkälle ja mahdollistavat rakennuksen suunnitelman muuntamisen kohtuullisella työmäärällä tietokonepelin ympäristöksi.

3D-ympäristön hyödyntäminen

  • Prosessissa luodaan tekijöiden yhteinen näkemys ja huomioidaan loppukäyttäjän tarpeet.
  • Käyttäjiltä kerätään palaute tilojen käyttökelpoisuudesta antamalla heidän kulkea virtuaalisesti rakennuksessa tai sen konseptissa.
  • Monen suunnittelijan virtuaalinen suunnittelukokous, joka tapahtuu rakennussuunnitelman sisällä.
  • Voidaan ennaltaehkäistä rakennevirheitä ennen kuin ne rakennetaan fyysisesti.
 
 
Animoitu havainnevideo