Missio & Visio

Missio
Tarjoamme korkeatasoisia rakennesuunnittelupalveluita kaikkeen rakentamiseen. Olemme tuoneet rakennesuunnitteluun mukaan kolmiulotteisen tietomallintamisen ja virtuaalisen rakentamisen, jonka avulla asiakkaamme pääsee itse kokemaan suunnitellun kohteen ja arvioimaan sen toimivuutta – jo ennen projektin toteuttamista. Yrityksemme pyrkii kattavaan palvelutarjontaan ja kannattavaan kasvuun.

Visio
Tulevaisuudessa rakennusten aiempaa ammattimaisempi ja tarkempi elinkaaren ja ylläpidon suunnittelu ja toteutus tulee vaatimaan rakennusten tiedonhallinnalta entistä tehokkaampia toimintaprosesseja. Haluamme olla eturivissä mukana rakentamassa ja ylläpitämässä tulevaisuuden tietovarastoja.

Tietomallien ja virtuaalisten rakennusten avulla elinkaarien kokonaisuudet ovat entistä paremmin ymmärrettävissä ja saatavissa. Näemme, että tulevaisuudessa sähköiset piirustukset, asiakaspalvelu ja tietomallit sekä virtuaaliset rakennukset tulevat sulautumaan yhdeksi kokonaispalveluksi.

Visio

Share