Tietomallinnus

Tietomallintaminen tehostaa rakennussuunnittelua ja takaa samalla asiakkaan toiveita vastaavan lopputuloksen. Rakennusprojektin tietomallinnus mahdollistaa kohteen kolmiulotteisen tarkastelun. Tämä parantaa työn laatua, helpottaa projektiin osallistuvien tahojen välistä tiedonsiirtoa ja minimoi samalla suunnitteluvirheiden mahdollisuuden.

Arvokasta tietoa kohteen ominaisuuksista

Visuaalisen ja helposti ymmärrettävän ulkoasun lisäksi tietomalli sisältää tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa rakennuskohteen ominaisuuksista.  Tietomallinnuksen tarjoaman geometriaradan lisäksi rakennettava kohde voidaan kokea havainnollisesti jo ennen sen rakentamista. Asiakas voi myös katsoa kohteen rakenteiden sisään ja tutustua esimerkiksi valittujen materiaalien ominaisuuksiin.

rakennesuunnittelu2_03

Havainnollista projektisi sidosryhmille

Tietomalli tukee erinomaisesti rakennussuunnitteluprojektin havainnollistamista ja idean markkinointia sidosryhmille ja päätöksentekijöille realististen animaatioiden ja myyvien stillkuvien avulla. Suunnitteluvaiheessa luotua tietomallia voidaan lisäksi hyödyntää koko rakennuksen tulevan elinkaaren ajan.

Paranna kustannustehokkuutta

Tietomallinnus nostaa projektisi kustannustehokkuutta, sillä se tarjoaa käyttöösi tarvikkeiden määräluettelot ja kolmiulotteiset rakennekuvat. Tämä nostaa tarvikkeiden ja materiaalien tilaustarkkuutta ja avaa uudenlaisia mahdollisuuksia alihankkijoiden kilpailuttamiseen.

Tietomallinnuksen etuja:

Eritasoisten vaihtoehtojen tutkiminen

Esimerkiksi erilaisten julkisivuratkaisujen investointikustannuksia voidaan tutkia määrälaskennan avulla. Lisäksi niiden vaikutusta rakennuksen energiankulutukseen voidaan selvittää energia-analyysilla.

Visualisointi

Eri materiaalivaihtoehtojen vaikutusta rakennuksen ulkonäköön voidaan tarkastella fotorealistisella visualisoinnilla. Kolmiulotteinen ja realistinen animaatio tai valokuva kohteesta edistää merkittävästi projektien myyntiä ja esittelyä sidosryhmille ja päättäjille.

Karjalantie

Kuvamateriaalin määrää voidaan nostaa edullisesti

Tietomallinnetusta kohteesta voidaan ottaa erittäin edullisesti uusia leikkauskuvia, jotka helpottavat asioiden ymmärtämistä esimerkiksi työmaalla.

Tiedon yhteiskäyttö helpottuu

Kaikilla hankkeen osapuolilla on joustavasti käytössään sama ja ajantasainen tieto projektin kulloisestakin vaiheesta.

Parempi laadunvarmistus suunnitelmille

Kolmiulotteinen tarkastelu paljastaa jo itsessään mahdollisia suunnitteluvirheitä. Tietomallinnuksen avulla eri osapuolten tuottama informaatio voidaan kerätä helposti yhteen tietokantaan, jolloin niitä on mahdollista vertailla rinnakkain. Kolmiulotteisuuden ansioista voidaan myös tehdä eri suunnittelualojen piirtämien objektien törmäystarkasteluja ja varmistaa, että esimerkiksi LVI-vedot mahtuvat rakenteiden sisään.

Inhimillisen virheen mahdollisuus pienenee

Laadunvarmistus voidaan osittain automatisoida tähän tarkoitukseen suunnitelluilla tarkistusohjelmilla. Tietomallin ansiosta rakennusprojektin määräluettelut ja määrälaskenta voidaan toteuttaa tehokkaammin ja kustannuslaskennan käyttöön saadaan luotua ajantasaiset määrälaskentatiedot.

Kasvavan informaation löytyminen helpottuu

Suunnitelmien lisääntynyt tietosisältö ja tiedon helppo löydettävyys tarjoavat lisäarvoa eri toimijoille.

3d-esitys_banneri
Share